Track & trace20 jaar ervaringOfficiële ticketsSpaar punten voor toekomstige bestellingenOntvang 1 jaar Motorsport.tv GRATIS bij elke aankoopBekijk meer
BLOG | DRIVEN
Ga naar Driven voor racegidsen, reisadvies en tips
BEZOEK BLOG
Volg ons op social

Onze klanten zijn onze no.1 prioriteit en staan centraal in alles wat we doen. Ons doel is om uw vertrouwen en vertrouwen te behouden door uw persoonlijke gegevens met respect te behandelen en u de controle te geven. Het is belangrijk dat u weet welke persoonlijke informatie we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacypraktijken, laten we het u weten. Indien nodig vragen wij ook om uw toestemming.

Privacy kennisgeving

Onze Privacyverklaring is ontworpen met u in gedachten. Hoe de kennisgeving op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop je communiceert met ons. Bijvoorbeeld, als u:

 • een ticket bij ons kopen, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt om zowel onze als de evenementpartners te vervullen verplichtingen jegens u bij het leveren van die service en, indien toegestaan, u op de hoogte houden van andere gebeurtenissen die kan van belang zijn voor u
 • wanneer u onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om uw ervaring op maat te maken en u hopelijk een naadloze ervaring.

Uw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht. Klik op elk item voor meer informatie of scrol omlaag om het volledige beleid te lezen.

Privacybeleid

Motorsport Network is wereldwijd actief met vestigingen in het land en partners met diverse prestigieuze bedrijven.

Motorsport Network heeft een portfolio van meer dan 20 merken die actief zijn in de autosport en de automobielindustrie, die allemaal onder dit Privacybeleid vallen. De lijst van deze merken is te vinden op www.motorsportnetwork.com/our-brands.

Dit Privacybeleid van Motorsport Network („Privacybeleid”) is van toepassing op gegevens die worden verzameld en gebruikt door Motorsport Network LLC, 5972 Northeast 4th Avenue Miami, FL 33137 Verenigde Staten en/of haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk „Motorsport Network” hierna ook „wij” of „ons” genoemd) wanneer u deze website of zijn subdomeinen (de „Website”) of anderszins met ons communiceren zoals hieronder beschreven.

Lees dit Privacybeleid in samenhang met onze Algemene Voorwaarden, Cookiebeleid en, indien relevant voor het individu, het CCPA-beleid.

Door het gebruik van onze Website (inclusief alle subdomeinen van motorsportnetwork.com ), het gebruik van onze producten en diensten, het aanmelden voor onze evenementen, het registreren voor onze accounts, contact met ons opnemen en/of interactie met Motorsport Network- beheerde sociale mediapagina's op platforms van derden (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube) gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Naast dit Privacybeleid kan elke dienst die door ons of onze groepsbedrijven wordt aangeboden aanvullende privacybepalingen bevatten die specifiek zijn voor die service. Deze aanvullende informatieverschaffing wordt naast die dienst gedaan. Dit staat bekend als een „Privacyverklaring”.

Onze toewijding aan uw privacy

Motorsport Network zet zich in voor het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid legt uit en regelt het gebruik van gegevens die door ons worden verzameld door Motorsport Network, met inbegrip van alle Persoonsgegevens. „Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. Om naleving te garanderen en om in overeenstemming te zijn met de waarden van Motorsport Network rond transparantie, verzameling, gebruik, beveiliging, opslag en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens streven we voortdurend naar verbetering via onze bedrijfsleiders, partners en ons wereldwijde privacyprogramma.

We begrijpen dat het van vitaal belang is dat u controle hebt over alle communicatie die u van ons ontvangt. Daarom willen wij u een snelle en eenvoudige manier bieden om u af te melden voor alle marketingcommunicatie. Houd er echter rekening mee dat u hierdoor wordt verwijderd van alles waarvoor u zich hebt aangemeld en dat u wellicht selectiever wilt zijn en kiest welke berichten u niet meer wilt ontvangen, met name via e-mail of sms, door te klikken op de afmeldlink onderaan elk bericht dat we verzenden jij. Als u zich wilt afmelden voor alle marketingcommunicatie, klik dan hier.

Houd er rekening mee dat u, om onze Website te kunnen gebruiken, Motorsport Network toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens over te dragen over de landsgrenzen heen en naar andere landen waar Motorsport Network en haar gelieerde ondernemingen en partners actief zijn. De privacybescherming en rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot uw informatie in deze landen zijn mogelijk niet gelijkwaardig aan die in het rechtsgebied waar u zich bevindt. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen naar deze landen doorgeven waar dit wettelijk is toegestaan en we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens passende bescherming blijven ontvangen. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland („Europese Gebieden”) bevindt, zijn de waarborgen die we doorgaans treffen voor de overdracht van gegevens de Europese modelcontractbepalingen zoals toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder artikel 46, lid 2, van de Algemene Gegevensbescherming Verordening 2016/679. Voor de toepassing van dit Privacybeleid blijft de term „Europese Gebieden” het Verenigd Koninkrijk omvatten, zelfs nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Economische Ruimte heeft verlaten na de Brexit.

Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van hoe u de Website gebruikt en hoe u met Motorsport Network omgaat, verzamelen wij de volgende categorieën persoonsgegevens via de volgende bronnen voor de hieronder beschreven doeleinden:

1. Wanneer u de Website bezoekt

U kunt de Website gebruiken zonder uw identiteit als niet-geregistreerde bezoeker te onthullen. Wanneer u de Website bezoekt of anderszins online met ons communiceert, verzamelen wij informatie over het apparaat dat u gebruikt wanneer u de Website bezoekt en informatie over uw gebruik van de Website en applicaties door middel van cookies.

We kunnen de informatie die we verzamelen van uw verschillende apparaten koppelen, waardoor we consistente service kunnen bieden op al uw apparaten. Dit kunnen bijvoorbeeld kenmerken zijn zoals uw IP-adres, besturingssysteem, hardwareversie, apparaatinstellingen, bestands- en softwarenamen en -typen en apparaat-id's. We kunnen ook verbindingsinformatie verzamelen, zoals de naam van uw mobiele provider of internetprovider, mobiele advertentie-ID en mobiele applicatie-ID, browsertype, taal, geolocatie, tijdzone en datum en tijd van bezoek op de Website. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gedrag op de Website, zoals hoelang u blijft en informatie over uw surf- en deelgedrag.

Wij gebruiken deze informatie voor het meten, op een geaggregeerd niveau, van het gebruik van de Website om de inhoud ervan te verbeteren. We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt of contact met ons opneemt via de Website of bepaalde applicaties, zoals voor klantenservicedoeleinden. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie.

2. Wanneer u onze producten of diensten gebruikt

Wanneer u zich registreert op onze Website, zich aanmeldt voor onze producten of diensten, informatie of inhoud van ons opvraagt of contact met ons opneemt voor ondersteuning, verstrekt u ons vrijwillig bepaalde informatie die u identificeert. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan u verhinderen toegang te krijgen tot een product of dienst of de functies die u op onze Website kunt gebruiken beperken.

Omdat we een verscheidenheid aan diensten en producten aanbieden, kan de informatie die u ons verstrekt in sommige gevallen verschillen. Deze informatie kan doorgaans het volgende omvatten:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam en andere inloggegevens
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Land
 • Demografische informatie
 • Betalingen/factureringsgegevens (als u online iets bij ons koopt)
 • Of u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens op een specifieke manier te gebruiken en/of te delen en het tijdstip en de datum waarop deze toestemming is gegeven

Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Beheer uw account waar u een account bij ons hebt geopend.
 • Registreer u en geef u toegang tot onze website of diensten die door u worden aangevraagd.
 • Reageer op vragen of verzoeken die u aan ons doorstuurt.
 • Voldoen aan uw aanvragen voor producten of diensten.
 • Verstuur communicatie en administratieve e-mails over onze Website of onze diensten.
 • Personaliseer en verbeter de functies, prestaties en ondersteuning van de Website en onze diensten voor uw gebruik; analyseer benchmarks en voer onderzoek uit naar gebruikersgegevens en gebruikersinteracties met onze Website en onze diensten.
 • Klantenservices leveren.
 • Bied forum- en discussiediensten.
 • Andere doeleinden die verband houden met een van de bovenstaande doeleinden.

Merk op dat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie te verwerken (zoals met betrekking tot bepaalde aankopen) en soms moeten we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken om een contract met u aan te gaan en uit te voeren.

We kunnen ook online en/of offline informatie ontvangen van derden (inclusief andere leden van onze groep van bedrijven) combineren met uw gegevens. De informatie van derden wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder om andere informatie over u te verifiëren (bijv. uw postadres te verifiëren om u gevraagde producten of diensten te sturen) en om de inhoud en relevantie van de advertenties die wij u aanbieden te verbeteren.

Motorsport Network biedt gebruikers de mogelijkheid om hun sociale media-inloggegevens te gebruiken om zich aan te melden bij onze Website.

Wanneer u uw Motorsport Network-account aanmaakt en zich verifieert via een dienst van derden zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube, verleent u het sociale netwerk toestemming om uw gebruikersgegevens met ons te delen.

Afhankelijk van het netwerk omvat dit:

 • Basisaccountgegevens die in uw openbare profiel zijn opgenomen, zoals naam en e-mailadres die nodig zijn om uw aanmelding te verifiëren en te vergemakkelijken.
 • Andere informatie die openbaar beschikbaar is op basis van de privacy-instellingen die u bij uw social media-account hebt.
 • Alle andere gegevens die u wilt delen op basis van uw specifieke accountinstellingen.

We zullen duidelijk zijn wanneer we meer vragen dan alleen basisaccountgegevens van u en vragen dat u ook moet controleren welke machtigingen we vragen voordat u verbinding maakt met deze apps en services. We willen deze informatie gebruiken om alle content die we aan u leveren beter af te stemmen.

Social login kan worden verstrekt door Motorsport Network of een derde partij.

Sociale netwerksites, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube, werken met ons als vertrouwde externe partners. We werken ook samen met applicatieontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in social media, zodat we verbinding kunnen maken met uw sociale netwerken. We bieden toegang tot onze website voor derden en zakelijke partners, zodat we interesse kunnen wekken in onze producten en diensten onder leden van uw sociale netwerken en om u in staat te stellen product- en dienstenbelangen te delen met vrienden in uw netwerk.

Wij hebben geen controle over hoe uw Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door dergelijke sites van derden of aan wie deze worden bekendgemaakt. Lees het privacybeleid en de instellingen van elke sociale netwerksite waarop u zich abonneert, zodat u de informatie begrijpt die ze mogelijk delen. Als u niet wilt dat uw netwerksites informatie over u delen, moet u contact opnemen met die site en bepalen of deze u de mogelijkheid biedt om u af te melden voor het delen van dergelijke informatie. Motorsport Network is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites van derden informatie kunnen gebruiken die van of over u is verzameld.

3. Gedragsgerichte (klantrelevante) reclame

Wij zijn van mening dat reclame interessanter voor u is wanneer het relevant is. Dienovereenkomstig kunnen we de advertenties die u ziet aanpassen op basis van:

 • De informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.
 • Geografische locatiegegevens, die we kunnen bepalen via uw IP-adres, vanaf uw mobiele apparaat of op andere manieren.
 • Gegevens die wij van derden ontvangen.
 • Uw bezoeken aan onze Website of uw gebruik van onze producten en diensten.

Adverteerders of andere derde partijen die onze Website gebruiken, kunnen zich ook bezighouden met gedragsreclame en cookies en andere technologieën gebruiken op de manier zoals uiteengezet in ons Cookiebeleid. We hebben geen controle over het gebruik van cookies of andere technologieën door deze adverteerders of andere partijen of over wat ze doen met de informatie die ze verzamelen.

U kunt de manier waarop wij advertenties op basis van uw informatie aanpassen beperken door bezwaar te maken tegen de cookies die wij of derden in uw browser willen plaatsen of door de cookies te verwijderen die wij of derden in uw browser hebben geplaatst. Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken of het gebruik van cookies af te wijzen, ziet u mogelijk nog steeds advertenties, maar de reclame is mogelijk niet zo relevant voor uw interesses. Als u uw computer wijzigt, uw browser wijzigt of bepaalde cookies verwijdert, moet u uw voorkeuren vernieuwen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

4. Wanneer u ons toestemming geeft om u marketingmateriaal te sturen

Wanneer u ons de juiste toestemmingen hebt verstrekt, of wanneer de toepasselijke wetgeving ons dit toestaat, kunnen wij u marketingmateriaal sturen over andere producten of diensten die worden aangeboden door Motorsport Network, inclusief producten of diensten die worden aangeboden door onze groepsmaatschappijen.

Bovendien kunnen we, wanneer u ons de juiste toestemmingen hebt gegeven, uw gegevens ook doorgeven voor marketingdoeleinden of berichten hosten namens een of meer van onze groepsbedrijven of andere geselecteerde derden in de volgende sectoren waar de informatie die zij verstrekken relevant voor u zal zijn.

5. Wanneer u solliciteert voor een baan

Wanneer u solliciteert voor een baan, verzamelen en verwerken wij uw algemene contactgegevens, CV, informatie over uw opleiding, competenties en vaardigheden, loopbaan- en werkgeschiedenis en andere informatie zoals geboortedatum, geslacht, leeftijd, werk- en studiecertificaten, referenties en andere relevante informatie. Voor sommige posities wordt een achtergrondcontrole uitgevoerd door een externe serviceprovider.

We gebruiken deze informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature waarvoor u solliciteert en om de juiste kandidaat voor de betreffende functie te selecteren. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook bewaren om u te identificeren als potentiële kandidaat voor toekomstige vacatures en/of om u te informeren over toekomstige geschikte vacatures. Als er geen geschikte vacatures op onze Website staan, kunt u zich ook aanmelden voor onze jobalerts door uw e-mailadres te registreren, uw criteria te selecteren en de informatie in te dienen. We zullen deze informatie gebruiken om u op de hoogte te stellen van vacatures die aan uw criteria voldoen.

6. Wanneer u zich abonneert op persberichten of nieuwsbrieven

Wanneer u zich abonneert op persberichten via onze persberichtendienst, verzamelen wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de naam van uw organisatie om u persberichten of nieuwsbrieven over de activiteiten van Motorsport Network te kunnen verstrekken.

7. Wanneer u deelneemt aan online enquêtes of promotie-evenementen

We voeren online enquêtes uit of organiseren promotionele evenementen om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van onze bezoekers en om onze diensten te verbeteren en om beter inzicht te krijgen in het bedrijfsleven. Voorafgaand aan het uitvoeren van een enquête zullen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken. Deelnemen aan een enquête en promotie-evenementen is vrijwillig. Door deel te nemen stemt u in met de verwerking voor de doeleinden die zijn beschreven voorafgaand aan uw deelname. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

8. Van uw apparatuur

Als u zich hebt aangemeld voor het gebruik van onze services waarmee u informatie van uw apparaat kunt uploaden naar een van onze portals, verzamelen we apparatuurgegevens die worden gegenereerd door, verzameld door of opgeslagen in uw apparatuur (software of hardware) of apparaat dat gekoppeld is aan uw apparatuur. Dit kan informatie bevatten over de locatie van uw apparatuur. Als de apparatuur is gekoppeld aan een gebruikersaccount dat u bij ons hebt geregistreerd of aan een mobiele applicatie die u van ons hebt gedownload, kunnen we ook locatiegegevens ontvangen van uw smartphone of ander geografisch apparaat. Wij gebruiken deze informatie om u de gevraagde diensten te leveren.

Wat is de rechtsgrondslag waarop wij uw gegevens verwerken?

In sommige gevallen verwerken we uw Persoonsgegevens wanneer we dit moeten doen om een contract met u uit te voeren (bijvoorbeeld voor klantenservice of factureringsdoeleinden) of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld om te voldoen aan verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens).

We verwerken uw Persoonsgegevens ook om onze legitieme belangen te behartigen bij het leveren van de gevraagde diensten, het verbeteren van alle aspecten van ons bedrijf en om beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten, maar alleen voor zover deze belangen niet worden ondermijnd door uw recht op gegevensbescherming. Dergelijke interesses worden meestal bereikt door onze diensten af te stemmen op de specifieke voorkeuren en behoeften van onze klanten.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u een sollicitatie verzendt of zich aanmeldt voor een vacature. Wij verwerken uw gegevens ook met uw toestemming wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven of marketingmateriaal van ons. In dergelijke gevallen staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen naar de betreffende contactpersoon van het Motorsport Network. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Hoe zorgen we voor de beveiliging van uw gegevens

Motorsport Network heeft een toegewijd beveiligingsteam. We houden strikte controle over de Persoonsgegevens en andere informatie die we verzamelen, en bewaren deze in firewalled en beveiligde databases met strikt beperkte en gecontroleerde toegangsrechten, om ervoor te zorgen dat deze veilig zijn. Onze toegewijde partners die technologie leveren voor sommige van de databases zijn verplicht om de hoogste normen te handhaven zoals verwacht door Motorsport Network. Wij behouden ons het recht voor om deze partners te controleren en er periodiek voor te zorgen dat deze worden gehandhaafd.

Onthoud dat de overdracht van informatie via internet helaas niet volledig veilig is. Houd er ook rekening mee dat we u geen e-mails sturen waarin u wordt gevraagd uw creditcard, bankgegevens of andere persoonlijke gegevens te verifiëren. Als u ooit een e-mail ontvangt die van ons lijkt te zijn met het verzoek om dergelijke informatie van u, reageer dan niet op en klik niet op koppelingen die in de e-mail verschijnen. In plaats daarvan kunt u de e-mail doorsturen naar privacy@motorsport.com, omdat we gevallen van mogelijke internetfraude zullen onderzoeken.

Motorsport Network zet zich in voor de privacy, veiligheid en beveiliging van onze klanten. Als u een potentiële kwetsbaarheid in de beveiliging ontdekt, zouden we het op prijs stellen als u dit op een verantwoorde manier aan ons kunt melden. Stuur een e-mail naar datacontroller@motorsport.com en wij zullen zo snel mogelijk op u reageren. Dit biedt ons de mogelijkheid om met u samen te werken en elk probleem snel aan te pakken en op te lossen. Openbaar openbaar maken van een potentiële kwetsbaarheid kan de bredere gemeenschap in gevaar brengen, en daarom raden we u aan om eerst naar ons te komen. We houden u op de hoogte als we verder gaan met onze onderzoeken.

Wanneer delen of doen we internationale overdrachten van uw gegevens?

Afhankelijk van hoe u de Website gebruikt en hoe u met Motorsport Network omgaat, verzamelen wij de volgende categorieën persoonsgegevens via de volgende bronnen voor de hieronder beschreven doeleinden:

1. Het delen van uw gegevens

Motorsport Network deelt gegevens met haar dienstverleners en andere leveranciers om zijn producten en diensten aan klanten over de hele wereld te kunnen leveren. Als u onze producten of diensten gebruikt, zullen wij uw persoonlijke gegevens zo nodig delen met deze entiteiten om de producten en diensten te leveren die u van ons ontvangt. Een actuele lijst van onze dienstverleners en gelieerde ondernemingen met wie we gegevens delen, is opgenomen in de volgende lijst:

Adformwww.adform.com
Adikteevwww.adikteev.com
AdRollwww.adroll.com
AirBusinesswww.airbusiness.com
AppNexuswww.appnexus.com
Blauwonischwww.blueconic.com
ChartBeatwww.chartbeat.com
Comscorewww.comscore.com
Criteowww.criteo.com
Cybersourcewww.cybersource.com
Dixawww.dixa.com
DSBwww.dsb.net
Escowww.esco.co.uk
Facebookwww.facebook.com
Googlewww.google.com
HotJarwww.hotjar.com
Instagramwww.instagram.com
LinkedInwww.linkedin.com
MailChimpwww.mailchimp.com
Microsoftwww.microsoft.com
Navigawww.navigaglobal.com
NetSuitewww.netsuite.com
OneTrustwww.onetrust.com
Permutiefwww.permutive.com
Pianowww.piano.io
Pixelmagswww.pixelmags.com
Positief denkenwww.positive.co.uk
PressReaderwww.pressreader.com
Readlywww.readly.com
SurveyMonkeywww.surveymonkey.com
Ticketfabriekwww.theticketfactory.com
Twitterwww.twitter.com
Ziniowww.zinio.com

Naast de beschrijving van de manier waarop we uw persoonsgegevens voor elk gebruikerstype openbaar kunnen maken, kunnen we ook persoonsgegevens als volgt bekendmaken:

 • Binnen de familie van bedrijven die onder zeggenschap staan van Motorsport Network om interne redenen, voornamelijk voor zakelijke en operationele doeleinden.
 • Als we een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van onze activa, zullen uw persoonsgegevens waarschijnlijk deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • wanneer dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld om samen te werken met wetshandhavingsonderzoeken of andere gerechtelijke procedures); en/of
 • Om te reageren op een echte noodsituatie.

2. Internationale overdrachten

We kunnen uw persoonlijke gegevens over de landsgrenzen heen overdragen naar andere landen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wanneer Motorsport Network uw persoonlijke gegevens doorgeeft naar een land dat zich niet binnen de Europese Gebieden bevindt en niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, vertrouwen wij op een of meer van de volgende rechtsmechanismen: EU-U.S. Privacy Shield, Zwitsers-U.S. Privacy Shield, de Europese Commissie keurde modelcontractbepalingen goed en uw toestemming in bepaalde omstandigheden. Een kopie van het relevante mechanisme kan op verzoek worden verstrekt voor uw beoordeling, met behulp van de contactgegevens die u aan het einde van dit Privacybeleid vindt. Details over de standaard contractuele clausules die we ook kunnen gebruiken wanneer we gegevens overdragen aan derde landen is hierbeschikbaar.

Verwerking van gegevens van kinderen

We verzamelen, gebruiken of delen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen (over het algemeen beschouwd als jonger dan 13 jaar in de Verenigde Staten, jonger dan 13 tot 16 jaar in de Europese Gebieden of afhankelijk van het land waar u woont) zonder controleerbare ouderlijke toestemming of zoals toegestaan door de wet. Als u een ouder of voogd bent en u denkt dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen en vragen dat de gegevens van uw kind uit ons systeem worden verwijderd. Voordat we persoonlijke gegevens van een kind bekendmaken, zullen we de ouder of voogd vragen redelijke informatie te verstrekken voor identificatiedoeleinden. Wij adviseren dat ouders of voogden altijd toezicht houden op jonge mensen/kinderen wanneer ze online zijn.

We zijn toegewijd aan de bescherming van jongeren en de persoonlijke gegevens van kinderen en niet bewust op de markt voor kinderen.

Uw rechten als betrokkene

Behoudens beperkingen in de toepasselijke wetgeving, hebt u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens. Om een verzoek in te dienen met betrekking tot uw rechten of als u andere vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het adres dat is aangegeven in de sectie „Contact met ons opnemen”.

1. Europese Gebieden (EER en Zwitserland)

In overeenstemming met de Europese privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om:

toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een „verzoek om toegang tot de betrokkene”). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt, moeten controleren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), waar wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek, op de hoogte zullen worden gesteld.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we vertrouwen op een gerechtvaardigd belang (of die van een derde partij) en er is iets met uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u denkt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw gegevens te verwerken die voorrang geven aan uw rechten en vrijheden.

Verzoek beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's:

 • als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen.
 • Waar ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen.
 • Waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Verzoek om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

U

kunt uw toestemming op elk moment intrekken wanneer wij vertrouwen op toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet aan u leveren. Wij zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming. We zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen te verhelpen voordat u een toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op. Klik hier voor contactgegevens voor dergelijke autoriteiten.

2. Als u inwoner van Californië bent — Raadpleeg ons CCPA-beleid

hier

Uitoefening van uw rechten

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@motorsport.com. Houd er rekening mee dat het nodig is om uw identiteit op bevredigende wijze te bevestigen om dit te kunnen doen.

1.

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij in deze omstandigheden weigeren uw verzoek in te willigen.

2. Wat we van u nodig

hebben We kunnen specifieke informatie van u nodig hebben om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om meer informatie met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

3. Termijn om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Gegevensbehoud

We bewaren uw Persoonsgegevens alleen zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld te vervullen, inclusief om te voldoen aan wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

Motorsport Network hanteert ook een Gegevensbewaringsbeleid dat de bewaartermijn voor persoonsgegevens beschrijft op basis van onze analyse van hoe lang de specifieke gegevens redelijkerwijs nodig zijn voor juridische of zakelijke doeleinden. Wanneer we geen persoonlijke gegevens meer nodig hebben, verwijderen of vernietigen we deze veilig. Geaggregeerde gegevens, die een apparaat/browser (of individu) niet kunnen identificeren en worden gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden, worden bewaard zolang als commercieel noodzakelijk is.

Wijzigingen van het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we dat doen, plaatsen we een prominente melding (meestal in de voettekst van de Website) waarin wordt aangegeven dat het Privacybeleid is gewijzigd. Voor nieuwe gebruikers wordt de wijziging van kracht bij het plaatsen. Voor bestaande gebruikers, als de wijziging significant is, wordt deze 30 dagen na het plaatsen van kracht. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. We zullen altijd de datum van de laatste wijziging van het Privacybeleid bovenaan de pagina weergeven, zodat u kunt zien wanneer het voor het laatst is herzien.

Contacteer ons

Als u een vraag, bezorgdheid of verzoek hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail aan privacy@motorsport.com of per e-mail naar Motorsport Network LLC, 5972 NE 4th Avenue, Miami, FL 33137, FAO: Gegevensbescherming.